SIGMACert: veiligheidskeurmerk voor Yale heftrucks bij Hilaire Van Der Haeghe!

 

Uit rapporten van de overheid blijkt dat defecte of slecht onderhouden heftrucks maar al te vaak aan de basis liggen van ongevallen binnen de goederenbehandelingssector. De leveranciers van heftrucks zijn zich hiervan bewust en besloten daarom het veiligheidskeurmerk SIGMACert in het leven te roepen. Op die manier hopen zij een bijdrage te leveren op het vlak van de technische staat van de trucks, die in sommige gevallen een rechtstreekse oorzaak kan zijn van al dan niet dodelijke ongevallen. 

 SIGMACert

 

De veiligheidskeuring SIGMACert is het resultaat van een samenwerking tussen de leveranciers van heftrucks in België die zich verenigen in de beroepsfederatie SIGMA. Enkel bedrijven die door SIGMA gecertificeerd worden – waaronder Hilaire Van Der Haeghe invoerder van YALE – mogen de veiligheidscontrole uitvoeren. Daartoe werden een groot aantal servicetechniekers van HH opgeleid tot keurmeester en ondertekende Hilaire Van Der Haeghe een engagementsverklaring.

 

 Voordelen

  Wanneer men het materieel laat keuren door een gecertificeerd SIGMA-bedrijf, biedt dat de klant tal van voordelen: 

• Aantoonbare merken deskundigheid

• Onafhankelijkheid van de keuring, geauditeerd door KIWA

• Directe waarschuwing voor gevaarlijke situaties, met corrigerende acties

• Bewijs van genomen verantwoordelijkheid bij ongevallen

• Vertrouwen van de arbeidsinspectie

• Duidelijke afspraken

• Duidelijke rapportage

• Opvolging en planning door dispatching en planningsdienst van HH

• Online registratie en communicatie van de keuring (elektronische archivering)

 Elke door een keurmeester goedgekeurde machine, krijgt een gedateerd certificaat opgekleefd dat geldig is voor één jaar. Van elk gekeurde machine ontvangt de klant een schriftelijke rapportage.  

Wilt u meer weten over SIGMACert? Open dan zeker deze link ! Of neem vandaag nog contact op met één van onze medewerkers hier bij Hilaire Van Der Haeghe.